“Planet BINN”

Over groen doen…

Bij bijna alles wat je doet komt CO2 vrij. Ook bij wat wij als Binnwonen en Klaas de Jong Ontwerpen aan diensten verlenen en producten leveren.

Wij zijn ons hier steeds meer van bewust en willen graag een steentje bijdragen om onze uitstoot te compenseren.

In 2018 hebben wij 10 hectare grond aangekocht in Steenbergen.

Voorheen was dit akkerland, maar de afgelopen jaren is 70% van dit land voorzien van bos. De komende jaren willen wij dit verder uitbreiden en hebben twee voornemens om dit te realiseren.

In het voorjaar van 2019 leggen we een bloemenweide aan van een hectare groot. Bijen, hommels en vlinders zijn onmisbaar voor het bestuiven van planten. Ze bestuiven 80% van onze gewassen. Het gaat heel slecht met de insectenpopulatie: in 30 jaar tijd is bijna 75% van de insecten verdwenen. Door een bloemenweide aan te leggen krijgen insecten weer een stukje vrij spel.

Daarnaast beginnen we in het najaar van 2019 met de verdere aanplant van bomen om onze CO2 uitstoot te compenseren.

Bijgevoegd foto’s van de plekken waar we onze plannen willen uitvoeren.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op “Planet BINN” in Steenbergen!

Op dit stuk land van 1 ha groot wordt de bloemenweide gerealiseerd
Aan de kant van De Middendrift worden bomen aangeplant.

Afgelopen weken stond de Phacelia in volle bloei. Een prachtig paars veld dat haast licht gaf..prachtig! Honderden, duizenden wilde bijen kwamen erop af. Ook zijn er bijenkasten geplaatst zodat deze bijen er ook baat bij hadden. Inmiddels is alles uitgebloeid en wachten we op de volgende bloei: de zonnebloemen!

de bijenkasten van Arnold Pera